Garantin täcker bara klockans mekaniska delar, visarna och nummerplåtens fel som har uppkommit pga av tillverkaren. Tillverkaren ger klockan en garanti,beroende på tillverkaren sträcker det sig mellan 2-11 år.

Garantin täcker inte:

• vilken som helst typ av batteri, skal, stenar, kristaller och andra utsmyckningar eller armbandets material- eller tillverkningsdeffekter;
• skador till följd av otillåten användning, saknandet av underhåll, olyckshändelser eller normal slitning vid användning;
• vattenskador, förutom i fallen där klockan är märkt som vattentät.

Garantireparationens plats är märkt i garantiboken som följer med klockan. Kostnader som uppkommer p.g.a av inskickandet av klockan för garantireparation samt returnering står köparen för. Skickar man in klockan för garantireparation, skall den packas i kuvert med bubbelplast samt utan originalkartong.