Alle ure har en garanti på 2-11 år, afhængig af mærket.

Garantien dækker ikke:

• enhver form for batteri, skive, sten, krystaller og andre udsmykninger samt remmens materiale eller eventuelle produktionsfejl
• skader som følge af utilsigtet brug, dårlig vedligeholdelse, ulykker eller almindelig slidtage ved brug
• vandskader, med mindre uret er markeret som vandtæt

Stedet for reparation indenfor garantiperioden fremgår af den garantiseddel som medfølger med uret. Eventuelle omkostninger som måtte opstå i forbindelse med indsendelse af uret til reparation, samt returnering foregår for køberens regning. Hvis man indsender sit ur til reparation under garantiperioden, skal den pakkes i en kuvert med bobleplast uden originalindpakningen.